Droogsehof Tiny Houses, tijdelijke huurwoningen in Malden

Op een unieke plek aan de rand van Malden worden 18 tijdelijke huurwoningen gerealiseerd. Het perceel is gelegen in de directe omgeving van diverse natuurgebieden, maar ook op enkele fietsminuten van het winkelcentrum van Malden en uitstekend gelegen ten opzichte van de uitvalswegen naar Nijmegen. 

De tijdelijke huurwoningen zijn ideaal voor starters op de woningmarkt tussen de 20 en 35 jaar. De groei van de gemeente Heumen in de jaren ’90 heeft destijds jonge gezinnen naar de kern gebracht. De kinderen uit deze gezinnen zijn nu starters op de woningmarkt. Voor deze groep is in de gemeente een tekort aan goedkopere koop- en huurwoningen. Daarom dit initiatief om voor deze starters tijdelijke huurwoningen te realiseren in Malden.

De woning heeft een woonoppervlak van circa 39 m² en is geschikt voor éénpersoonshuishoudens. Iedere woning beschikt over een woonkamer, keuken, slaapkamer en een eigen buitenruimte. De woning heeft veel lichtinval en is zeer praktisch ingericht.

Het energieverbruik en daarmee de energiekosten voor de bewoner zijn erg laag. De woningen bestaan uit een duurzaam massief houten casco. Daarnaast wordt bijna 60% van de benodigde energie geleverd door de woning zelf. 

Ook bij de inrichting van het gemeenschappelijke terrein hanteren wij een duurzaam uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk om in onderling overleg met de toekomstige bewoners te komen tot een duurzame en milieuvriendelijke inrichting en beheer van dit terrein. Wij hopen dat de toekomstige groep bewoners een hechte gemeenschap vormt, die elkaar helpt en ondersteunt. Deze hulp en deelname is een mooie vorm van participatie en versterkt de gemeenschap in zijn totaliteit. Bewoners wordt gevraagd actief mee te doen. Als voorbeeld kan er een gemeenschappelijke biologische groentetuin aangelegd worden, waarin dit tot uiting zou kunnen komen.

Droogsehof Tiny Houses tijdelijke huurwoningen in Malden  Wie zijn wij

Het project Droogsehof Tiny Houses is geïnitieerd door Poeijers b.v. uit Eindhoven. Poeijers zet zich in voor maatschappelijke en milieuvriendelijke investerings- en ontwikkelingsinitiatieven. Haar doelstelling is om met investeringen zorg te dragen voor een meer sociale en duurzame samenleving.

Poeijers dankt haar bestaan aan een congregatie van zusters, die zich jaren hebben ingezet voor de maatschappij. Poeijers heeft oog voor de noden in de maatschappij en voor sociaal zwakkeren. Daarbij heeft zij aandacht voor de knelpunten in de samenleving en heeft zij een sterk geloof in de kracht van een participatiemaatschappij.

Door selectief te investeren in en het ontwikkelen van kleinschalige projecten waar zorg, beschermd wonen en het bieden van onderdak aan individuen of groepen centraal staat, realiseert Poeijers haar doelstelling.

Investeren in en het ontwikkelen van kleinschalige onroerendgoedprojecten waarbij de natuur en sociale cohesie voor ons de voornaamste drijfveren vormen. Projecten met een maatschappelijke functie dan wel projecten waarbij bewoners en gebruikers worden gestimuleerd de verbinding met elkaar op te zoeken. Wij stellen ons tot doel om altijd zo energieneutraal mogelijk te bouwen en het milieu zo min mogelijk te belasten.

© Copyright - Droogsehof Tiny Houses Website design & creation by Studio Pitz